Błażej Sarzalski

radca prawny

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.
[Więcej >>>]

USA największym rajem podatkowym na świecie?

Według raportu Tax Justice Network (TJN) Stany Zjednoczone stały się drugim, po Szwajcarii, największym rajem podatkowym na świecie. Zabawne tylko, że nie są rajem podatkowym dla samych Amerykanów. Jankesi są ścigani po całym świecie przez własny rząd, który używa między innymi takich instrumentów jak ustawa FATCA i porozumienia bilateralne z innymi krajami.  Amerykanie zobowiązani są także do raportowania wszelkich zagranicznych kont bankowych.

Jak jednak podkreśla wielu specjalistów, władze amerykańskie nieproporcjonalnie mniejszą uwagę przykładają do pozyskiwania danych beneficjentów rzeczywistych kont bankowych w USA. Co ważniejsze, także do dzielenia się tymi informacjami z innymi krajami. Russ Allan Prince, amerykański konsultant biznesowy, wskazuje:

“W 2010 roku Stany Zjednoczone przyjęły Foreign Account Tax Compliance Act. W wyniku tego zagraniczne instytucje finansowe (np. polskie banki – przyp. autora) zobowiązane są do raportowania danych osobowych oraz aktywów amerykańskich podatników do IRS (amerykańska władza podatkowa). W tym samym czasie, amerykańskie instytucje finansowe nie mogą być zmuszone do dzielenia się tymi samymi informacjami z innymi krajami.

Dodatkowo Stany Zjednoczone nie wprowadziły Common Reporting Standard, porozumienia które nakazuje automatycznie wymieniać się informacjami podatkowymi w zakresie jeszcze szerszym niż FATCA. Więc, Stany Zjednoczone otrzymują informacje o zapłaconych podatkach i majątku swoich podatników z innych krajów, ale nie dostarczają ekwiwalentnych informacji innym krajom.”

Russ dodaje, że łącząc to z prostą możliwością założenia spółki offshore np. w Delaware, osoby zainteresowane pełną anonimowością są w stanie zbudować strukturę, która ukryje ich majątek przed oczami nie tylko niepowołanych osób, ale też instytucji rządowych.

Według TJN około 22% rynku spółek offshorowych zajmują firmy amerykańskie.

Automatyczna wymiana informacji podatkowych między Polską a USA

Wydaje się jednak, że absolutna prywatność z wykorzystaniem struktur amerykańskich jest jednak niemożliwa do osiągnięcia w przypadku polskich rezydentów podatkowych. Umowa o automatycznej wymianie informacji podatkowych pomiędzy Polską a USA przewiduje zasadę wzajemności w przekazywaniu informacji, co oznacza, że Polska posiada dostęp na zasadzie automatycznej wymiany informacji, do danych o właścicielach, obrotach i saldach rachunków prowadzonych w USA na rzecz polskich rezydentów podatkowych.

Pytanie, czy do wszystkich…

Zgodnie z umową określenie „polski rachunek raportowany” oznacza rachunek finansowy prowadzony przez amerykański bank albo inną instytucję finansową, jeżeli: (i) w przypadku rachunku depozytowego, posiadaczem jest osoba będąca polskim rezydentem, a suma odsetek wypłaconych w związku z tym rachunkiem w danym roku kalendarzowym przekracza 10 USD, lub (ii) w przypadku rachunku finansowego innego niż rachunek depozytowy – posiadaczem rachunku jest polski rezydent, włączając w to podmiot, który oświadczył, że jest polskim rezydentem dla celów podatkowych, w związku z którym to rachunkiem wypłacono lub uznano dochód pochodzący ze źródeł w Stanach Zjednoczonych podlegający zgłoszeniu zgodnie z rozdziałem 3 podtytułu A lub rozdziałem 61 podtytułu F Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych.

Raportowaniu podlega zaś:

 • nazwisko, adres oraz polski NIP jakiejkolwiek osoby będącej rezydentem polskim, będącej posiadaczem rachunku;
 • numer rachunku (lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru);
 • nazwa oraz numer identyfikacyjny raportującej amerykańskiej instytucji finansowej;
 • wartość brutto odsetek wpłaconych na rachunek depozytowy;
 • wartość brutto dywidend pochodzących ze źródeł w Stanach Zjednoczonych, wypłaconych lub uznanych na poczet rachunku, oraz
 • wartość brutto innego rodzaju dochodów pochodzących ze źródeł w Stanach Zjednoczonych wypłaconych lub uznanych na poczet rachunku, o ile podlegają raportowaniu zgodnie z częścią 3 podtytułu A lub częścią 61 podtytułu F Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych.

Raporty dotyczą więc tylko rachunków:

 • na których księgowane są odsetki,
 • na których księgowana jest wpłata lub wypłata dywidend,
 • na których księgowane są dochody ze źródeł w USA, o ile podlegają one raportowaniu zgodnie z właściwymi przepisami Internal Revenue Code.

To jest ta wymiana, czy jej nie ma?

Kluczowe dla rozpoznania tego czy wymiana jest, czy nie jest, jest po pierwsze zdefiniowanie kim wedle umowy jest polski rezydent podatkowy, a po drugie spełnienie się przesłanki raportowania, tj. zaistnienia dochodów wskazanych w przepisach umowy oraz Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych.

Polski rezydent podatkowy nie został zdefiniowany w umowie. Umowa jednak wskazuje, że określeniom niezdefiniowanym powinno się nadawać znaczenie, jakie w tym czasie ma ono zgodnie z prawem Strony stosującej Umowę, przy czym znaczenie określenia wynikające z prawa podatkowego tej Strony ma pierwszeństwo przez znaczeniem nadanym temu określeniu przez inne przepisy prawa tej Strony. Bierzemy także pod uwagę kontekst umowy.

W mojej ocenie więc, za polskiego rezydenta podatkowego w rozumieniu umowy uznaje się wyłącznie osobę fizyczną, która nie ma centrum interesów życiowych w Stanach Zjednoczonych. Nie dotyczy więc to sytuacji, w której ktoś otwiera spółkę w Delaware i jest jej właścicielem. W takim przypadku bowiem ustawa nie przewiduje obowiązku raportowania informacji o beneficjencie rachunku bankowego do Polski (nie przewiduje nawet pobierania takich danych!). Umowa dotyczy tylko osób fizycznych.

Z drugiej strony, USA mają prawo dowiedzieć się także o rachunkach podmiotów kontrolowanych, np. spółek polskich z amerykańskim właścicielem.

Widzicie dysproporcję? Zgaduję, że tak.

Stany Zjednoczone świetnie dbają o swoje interesy, a maluczcy… cóż, pozostają maluczcy.

Co jednak najistotniejsze – z powyższego wynika, że mając spółkę w Delaware i rachunek otworzony na ową spółkę, nie będziesz podlegał, jako beneficjent rachunku, automatycznej wymianie informacji podatkowych.

To co jednak najistotniejsze w tym przydługawym wywodzie (mam nadzieję, że dotrwaliście do końca) to fakt, że zakładając konto dla spółki Delaware w amerykańskiej instytucji finansowej zyskujecie ochronę aktywów i prywatność, o jakiej nie można marzyć w żadnej jurysdykcji objętej CRS.

O say, does that star-spangled banner yet wave

O’er the land of the free and the home of the brave?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (32) 764-15-80e-mail: kancelaria@opieka-prawna.eu

Jak opodatkować spółkę LLC w Delaware?

Błażej Sarzalski02 października 201836 komentarzy

Jak opodatkowana jest spółka LLC z Delaware?

W spółce Delaware masz możliwość wyboru dwóch form opodatkowania:

 • transparentnej podatkowo,
 • opodatkowania korporacyjnego.

W pierwszym wypadku działasz jakbyś był/a osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w drugim przypadku płacisz podatek dochodowy od osób prawnych. Którą z tych form opodatkowania wybrać, która jest korzystniejsza?

Którą formę opodatkowania wybrać?

Nie sposób odpowiedzieć dokładnie na tak zadane pytanie. Wszystko bowiem zależy od tego w jaki sposób funkcjonujesz, na czym polega Twój model biznesowy oraz gdzie faktycznie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Pozwól jednak, że podzielę się z Tobą kilkoma wskazówkami.

 • jeżeli jesteś polskim rezydentem podatkowym prowadzącym działalność w Stanach Zjednoczonych i wybierasz opcję transparentną podatkowo to istotne jest to, czy Twoja działalność gospodarcza posiada tzw.  zakład w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli go nie posiada to podlegasz opodatkowaniu od całego swojego dochodu w Polsce. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych powstanie jednak zakład to rozliczamy tam zyski tego zakładu, jednocześnie nadal mamy do czynienia z obowiązkiem zapłaty podatku w Polsce (rozliczamy się na PIT-36 i PIT-ZG) i zastosowaniem metody unikania podwójnego opodatkowania wynikającej z polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • jeżeli korzystasz z opodatkowania korporacyjnego to  spółce można przypisać rezydencję podatkową w USA, tam też rozliczasz się z podatków. Wiele osób stosuje tutaj jednak outsourcing, tworząc koszty poprzez wyprowadzanie usług np. do Polski poprzez fakturowane z działalności gospodarczej w Polsce. W ten sposób nie musisz wykazywać wysokich dochodów w Stanach, a jednocześnie w swoim rozliczeniu podatkowym nie pokazujesz żadnego elementu zagranicznego. To jest opcja często pożądana przez polskich właścicieli zagranicznych spółek LLC.
 • Jeżeli korzystasz z opodatkowania korporacyjnego prowadzisz zakład w Polsce to spółka opodatkowana będzie w Polsce od części dochodu, który tutaj osiąga, dochód ten zaliczymy na podatek w USA

Wszystko zależy więc od tego co chcesz osiągnąć i co jest Twoim celem, gdy chodzi o prowadzenie działalności poprzez spółkę LLC.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (32) 764-15-80e-mail: kancelaria@opieka-prawna.eu

Spółka Delaware jest jednym z najlepszych sposobów na zabezpieczenie się przed ponoszeniem indywidualnej odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W najprostszym modelu wykorzystywana ona bywa jako spółka holdingowa – jest ona właścicielem spółki z o.o w Polsce, tylko po to, aby faktyczny właściciel spółki Delaware mógł uniknąć osobistej odpowiedzialności udziałami spółki polskiej w sytuacji, gdyby finansowo powinęła mu się noga.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zdecydować się na takie rozwiązanie zadają wprost pytanie – czy udział polskiej osoby fizycznej w amerykańskiej spółce LLC w Delaware jest bezpieczny?

Czy polski komornik może go zająć?

Koniecznym warunkiem podlegania jurysdykcji polskiej w postępowaniu egzekucyjnym jest przede wszystkim pobyt dłużnika w Polsce oraz posiadanie przez dłużnika odpowiednich praw majątkowych w Polsce. Jurysdykcja polskiego komornika rozciąga się, zgodnie z zasadą terytorialności, na majątek i prawa wykonywane na terenie Polski.

W braku takich praw na terenie Polski egzekucja z majątku dłużnika nie może być prowadzona w Polsce. Prawo wynikające ze stosunku członkostwa w amerykańskiej spółce LLC jest prawem wykonywanym w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym nie podlega egzekucji w Polsce.

Gdyby wierzyciel chciał prowadzić egzekucję z takiego majątku, musiałby uzyskać wykonalność polskiego wyroku w stanie Delaware, co wiąże się z wysokimi kosztami, żaden szanujący się adwokat amerykański nie weźmie przecież takiej sprawy bez sowitej zaliczki. Sytuacja taka jest zresztą realna tylko o tyle, o ile oczywiście wierzyciel wiedziałby, kto jest właścicielem spółki Delaware.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (32) 764-15-80e-mail: kancelaria@opieka-prawna.eu

Regulując należności za usługi doradcze, księgowe lub informatyczne na rzecz podmiotu z Państwa trzeciego co do zasady mamy obowiązek pobrać w Polsce podatek u źródła i to my, jako usługobiorca odprowadzamy za zagranicznego usługodawcę podatek do urzędu skarbowego.

Pewne preferencje co do stawki tego podatku bądź wyłączenia od opodatkowania mogą wynikać z faktu istnienia między Polską, a krajem z którego świadczone są usługi, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tak jest w stosunkach między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Aby jednak móc powoływać się na dobrodziejstwo umowy o unikaniu opodatkowania konieczne jest posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej kontrahenta.

Jeżeli jednak właściciel spółki LLC (jedyny wspólnik) jest rezydentem polskim to certyfikatu takiego nie sposób dostać. Nie w USA. W takiej sytuacji pojawiło się pytanie – czy należy opodatkować podatkiem u źródła transfery pieniężne z tytułu usług doradczych, księgowych, informatycznych czy też z tytułu należności licencyjnych?

Okazuje się, że nie.

Stanowisko takie potwierdziły oficjalne interpretacje podatkowe Ministerstwa Finansów.

Interpretacja 1

Interpretacja 2

Interpretacja 3

Spółka LLC została uznana w nich za spółkę transparentną podatkowo, co powoduje istnienie opodatkowania po stronie wspólnika tej spółki, nie zaś samej spółki, co w konsekwencji przekłada się na to, że:

 • nie ma podstaw do opodatkowania tych spółek podatkiem CIT w Polsce
 • skoro podatnikiem jest wspólnik i to polski rezydent to nie ma podstaw do tego aby opodatkowywać go zryczałtowanym PIT.

W przedstawionym stanie faktycznym wspólnik spółki LLC miał polski certyfikat rezydencji podatkowej, wydaje się że to jednak nie ma znaczenia – skoro jest polskim podatnikiem to nie stosuje się wobec niego przepisów dot. opodatkowania podatkiem u źródła.

Jednak uwaga. W sytuacji, gdy usługi ww. nie są świadczone ze Stanów Zjednoczonych może pojawić się obowiązek rejestracji spółki LLC jako podatnika podatku towarów i usług w Polsce, co powoduje, że “optymalizacja” podatku, może być pozbawiona sensu.

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (32) 764-15-80e-mail: kancelaria@opieka-prawna.eu

Jak płacić 5% CIT od dochodów w polskiej spółce z o.o.?

Założyć spółkę LLC, zarządzaną przez spółkę maltańską, której właścicielem jest spółka polska 🙂

wehikuł 5% CIT

Jak to działa?

Spółka LLC jest transparentna podatkowo, co oznacza, że podatek alokowany jest na maltańską spółkę Limited, która płaci go według stawek maltańskich (efektywne 5%), jednocześnie korzystając z możliwości wynikających z dyrektywy parent-subsidiary dochód ów wypłacony jako dywidenda z Malty do Polski nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem CIT.

Idealna opcja dla polskich spółek chcących zaoszczędzić na podatkach, jednocześnie cedując odpowiedzialność podatkową za prowadzenie biznesu na spółkę maltańską. Oczywiście wchodzi w grę także opcja bez spółki LLC, jednak daleko posunięte ograniczenie odpowiedzialności jakie daje LLC może przydać się w niektórych branżach.

Czy to ma sens w świetle regulacji CFC oraz klauzuli o unikaniu opodatkowania?

Nadal tak, nominalna stopa opodatkowania na Malcie to ponad 30%, natomiast zastosowanie klauzuli o unikaniu opodatkowania jest jeszcze w powijakach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (32) 764-15-80e-mail: kancelaria@opieka-prawna.eu