Błażej Sarzalski

radca prawny

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.
[Więcej >>>]

Spółka LLC Spółka komanandytowa nadal ma sens!

Błażej Sarzalski20 października 202028 komentarzy

Rząd zmienia zasady opodatkowania spółek komandytowych, o czym pisałem w ostatnim wpisie dotyczącym wykorzystania spółki LLC jako podmiotu transparentnego podatkowo. Ponieważ jednak taka spółka LLC z Delaware może mieć problem z otwarciem rachunku bankowego w Polsce, o ile nie otwieramy tutaj oddziału to można rozważyć także inną taktykę, która może zainteresować wszystkie osoby, które dotychczas korzystały ze spółek komandytowych. Będzie to jednak wymagało całkowitej zmiany myślenia o spółkach komandytowych i o tym, jak je dotychczas wykorzystywano.

Chodzi o zamianę ról między komandytariuszem, a komplementariuszem. Kim oni są? Komplementariusz to wspólnik zarządzający spółką komandytową i odpowiadający całym swoim majątkiem za zobowiązania takiej spółki. W klasycznym modelu optymalizacji podatków oraz odpowiedzialności komplementariuszem zostawała spółka z o.o., która miała relatywnie nieduży udział w zysku spółki komandytowej.

Drugi wspólnik, komandytariusz, nie ponosił w praktyce żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej, korzystając z dużego udziału w zysku w spółce.

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Finansów powodują, że bycie komandytariuszem staje się nieopłacalne, gdyż efektywnie dotyka go podwójne opodatkowanie, na poziomie CIT w spółce komandytowej oraz na poziomie zryczałtowanym 19% przy dystrybucji dywidendy. Inaczej jest jednak z komplementariuszem.

Zasadniczo zysk wypłacany komplementariuszowi będzie także opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Komplementariusz będzie mógł jednak pomniejszyć ten podatek dochodowy od dywidendy o część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową (według udziału w zysku spółki komandytowej).

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce oznacza to, że jako komplementariusza można wykorzystać transparentną podatkowo spółkę LLC z Delaware, której udział w zysku spółki komandytowej będzie na poziomie 90%. Zapewni to nie tylko optymalizację podatków, ale także istotną w tego typu strukturach daleko idącą optymalizację odpowiedzialności.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 28 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Julian 20 października, 2020 o 12:28

  proponuję wcześniej sprawdzić realność działań na odległość
  -mimo posiadania adresu i konta w wirtualnym USA ,dla sporej częsci tego co chcesz robić na realnym rynku niezbędny jest realny człowiek w stanach który np za ciebie wpłaci lub za ciebie zobaczy to co chcesz kupić

  Odpowiedz

  Błażej Sarzalski 20 października, 2020 o 12:34

  Zupełnie komentarz nie na temat.

  Odpowiedz

  Michał 20 października, 2020 o 17:01

  Czy w niektórych sytuacjach ta zmiana nie doprowadzi do obniżenia opodatkowania?

  Jeżeli spółka komandytowa by się kwalifikowała pod 9% CIT, a w dywidendzie do komplementariusza wypłaci się nie więcej niż 47,36% dochodu a resztę pieniędzy pozostawi w spółce to całkowity podatek będzie 9% zamiast dotychczasowych 19%

  Odpowiedz

  Błażej Sarzalski 21 października, 2020 o 12:30

  Skąd wniosek o 47,36%? 🙂

  Odpowiedz

  Michał 21 października, 2020 o 14:26

  (9/19)% – jeżeli spółka zarobiła np. 100000 zł to zapłaci 9000 CIT i tą kwotę komplementariusz będzie mógł odliczyć (w praktyce trochę mniej, bo nie może mieć 100% udziałów) – więc jak spółka wypłaci dywidendę 47368 zł to PIT od tego będzie 19% czyli 9000 zł więc podatek od dywidendy się wyzeruje z odliczeniem CIT.

  Chyba że coś pominąłem

  Odpowiedz

  Piotr 12 lutego, 2021 o 20:45

  Skoro to spółka jest płatnikiem PIT komplementariusza, to czy to ona odliczy zapłacony wcześniej CIT, czy może zapłaci cały PIT, a potem komplementariusz będzie musiał sam wystąpić do US o stwierdzenie i zwrot nadpłaty?

  Odpowiedz

  Błażej Sarzalski 15 lutego, 2021 o 09:40

  Spółka LLC nie jest płatnikiem PIT…

  Odpowiedz

  Piotr 16 lutego, 2021 o 12:46

  Panie Błażeju,

  a o jakiej my tu spółce dyskutujemy?

  O komandytowej z komplementariuszem w postaci LLC, czy tak?

  Jeśli tak, to jednak ta spółka komandytowa od 01.01.2021 (ewentualnie od 01.05.2021) będzie płatnikiem zryczałtowanego PIT (19%) polskiego podatnika działającego poprzez transparentną LLC, która jest komplementariuszem tej spółki komandytowej.

  Błażej Sarzalski 16 lutego, 2021 o 13:36

  To zależy od tego czy będą wypłacane zaliczki na poczet zysku, czy też nie . Jeżeli będą to będzie podatek do zwrotu, jeżeli nie będą i dywidenda będzie już płatna po ustaleniu CITu to PIT będzie zmniejszony o CIT.

  Odpowiedz

  Piotr 17 lutego, 2021 o 14:41

  Jest taki wyrok NSA (sygn. akt II FSK 2048/18), z którego wynika, że nie ma podatku od wypłaconych zaliczek. Jest tylko od wypłaconego zysku.
  Wypłata zaliczki powoduje co prawda powstanie obowiązku podatkowego, ale nie powoduje powstania zobowiązania podatakowego o ustalonej wysokości, które jest wymagalne, czyli do zapłaty.
  Ciekaw jestem co Pan o tym sądzi?

  Piotr 17 lutego, 2021 o 14:43

  Co nie zmienia faktu, że tak czy inaczej spółka jest jednak płatnikiem PIT.

  Pawel 29 października, 2020 o 18:30

  Przeanalizujmy następujące scenariusze na 2021:
  1) Spółka komandytowa płaci 9% podatku CIT (mały podatnik), następnie większość zysku wypłaca komandytariuszom (osobom fizycznym prowadzącym działalność), każdy z nich musi opodatkować zysk PIT-em, np. liniowym 19%.
  2) Spółka komandytowa płaci 9% podatku CIT (mały podatnik), następnie w tym scenariuszu większość zysku wypłaca komplementariuszowi (spółce LLC), co opodatkowane jest 19%, jednak można odliczyć wcześniej zapłacone 9% i dla uproszczenia przyjmijmy, że efektywnie zostaje 10% podatku. Udziałowcami spółki LLC są osoby fizyczne z rezydencją w Polsce, wypłacając sobie wynagrodzenie również muszą je opodatkować PIT-em , np. liniowym 19%.
  Jaka jest zatem korzyść podatkowa z posiadania spółki LLC ? Czego nie rozumiem lub co mi umyka?
  Z góry dziękuję za wyjaśnienie.

  Odpowiedz

  Błażej Sarzalski 30 października, 2020 o 10:56

  W skrócie: spółka LLC jest transparentna podatkowo, podatek efektywny 10% płacą jej udziałowcy, a nie ona.

  Odpowiedz

  Marcin 4 kwietnia, 2021 o 17:55

  Ale czy na pewno będzie można zastosować w tym przypadku odliczenie z art. 30a?
  Rozumiem koncepcję, że aby płacić podatek, trzeba być podatnikiem – LLC nie jest, więc podatek płaci jej wspólnik? Mam jednak dwie wątpliwości:
  1) czy nie jest to jednak źródło przychodów z tytułu bycia wspólnikiem w spółce bez osobowości prawnej – czyli jednak 19% liniowy i dlaczego nie?
  2) a jeśli nie jest to 19% liniowy, ale „przejęty” za LLC podatek od zysku, to odliczenie od tego podatku podatku zapłaconego przez spółkę komandytową zależy od udziału w zyskach komplementariusza, a przecież nim jest LLC, a nie jej wspólnik.
  Czy to na pewno bezpieczne? Może było ćwiczone przy komandytowo-akcyjnych, bo patent musiał być przecież taki sam.

  Odpowiedz

  Błażej Sarzalski 6 kwietnia, 2021 o 09:27

  Ad 1) Jeżeli przyjmujemy, że spółka LLC nie jest podatnikiem podatku dochodowego to nie traktujemy jej w ogóle jako podmiot interesujący nas podatkowo, skoro zaś tak to musimy status jej wspólnika zrównywać ze statusem komplementariusza sp. k. – miałem nawet na podobny stan faktyczny (ale dot. sp. z o.o. i wypłaty dywidendy) indywidualną interpretację prawa podatkowego – było to omawiane na blogu, MF nie traktował tego jako jdg

  Ad 2) Przepis brzmi: 1a. Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Co oznacza, że wspólnik LLC nie musi być wspólnikiem sp. k. bo chodzi o iloczynowy procent udziału komplementariusza

  Ale oczywiście tego typu optymalizacja jest ryzykowna i zalecam uzyskać wcześniej interpretację prawa podatkowego.

  Odpowiedz

  Marcin 6 kwietnia, 2021 o 15:28

  Uprzejmie dziękuję za odpowiedź.

  Piotr 23 maja, 2021 o 12:47

  Czy dobrze rozumiem, że w tym przypadku optymalizacja polega tylko na tym, że nie ma składek ZUS i NFZ? Czy nie jest tak, że niezależnie od tego czy komplementariuszem jest spółka LLC ze wspólnikiem w postaci polskiego rezydenta podatkowego, czy bezpośrednio ten polski rezydent podatkowy, to i tak wypadkowy podatek dochodowy zapłacony przez tego polskiego rezydenta w Polsce będzie taki sam?

  Michał 1 listopada, 2020 o 18:33

  Jeżeli na poważnie myślimy o sensie tworu LLC Spółka Komandytowa to trzeba zastanowić się nad kilkoma praktycznymi aspektami prowadzenia firmy w tym kształcie:

  – czy jakikolwiek bank w PL otworzy nam konto dla komandytowej której komplementariuszem jest LLC
  – czy nie będzie problemów z uzyskaniem kredytu kupieckiego u naszych dostawców
  – czy nie będzie problemów z uzyskaniem kredytu, leasingu dla takiego tworu
  – czy nie będzie problemów z nabyciem przez komandytową nieruchomości czy samochodów

  Podatkowo to ładnie wygląda, ale żeby dojść do podatków to trzeba pierw zarobić, a gdy wszyscy dookoła patrzą podejrzliwie na Ciebie jako kontrahenta przy tej fomie działalności to może nie być proste …..

  Odpowiedz

  Błażej Sarzalski 2 listopada, 2020 o 12:17

  Jasne, to bardzo istotne pytania.

  Co do banków, to na pewno ING otwiera takie konta, co do kredytów kupieckich to z doświadczenia wiem, że wiele zależy od sposobu zabezpieczenia tego kredytu i relacji stron, co do kredytu, leasingu – to kredyt – tutaj może być różnie, leasingi – nie ma problemów. Co do nabycia samochodów problemów nie ma, co do nieruchomości – wymagana będzie często zgoda MSWiA, ale to jest do przeszkoczenia.

  Odpowiedz

  Piotr 12 lutego, 2021 o 20:51

  Jeszcze dwa pytania:
  Jak wpływa na całą układankę fakt poisadania przez LLC faktycznego zarządu w Polsce?
  Czy LLC będzie miała w Polsce zakład w związku tym, że jest ona zagranicznym wspólnikiem (komplementariuszem) spółki osobowej?

  Odpowiedz

  Błażej Sarzalski 15 lutego, 2021 o 09:42

  Posiadanie zakładu nic nie zmienia i nie jest istotne dla opodatkowania, bo najczęściej wspólnikiem jest rezydent polski, ergo – płacimy podatki w Polsce

  Odpowiedz

  Piotr 2 listopada, 2020 o 14:10

  Mnie nurtuje inne pytanie, ale dość zasadnicze – skoro LLC Sp. k. jest tak efektywna podatkowo, bezpieczna, itd. to dlaczego Pan nie prowadzi działalności kancelarii w tej formie ?
  Z doświadczenia wiem, że rekomendacja z reguły jest tyle warta ile jej stosowanie przez polecającego ……

  Pozdrawiam
  Piotr

  Odpowiedz

  Błażej Sarzalski 2 listopada, 2020 o 16:00

  Bo nie mam takiej potrzeby. Jestem opodatkowany liniowo, nie mam zatorów płatniczych oraz dobrze ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Czemu miałbym wydawać pieniądze na taki setup?

  Odpowiedz

  Łukasz 2 listopada, 2020 o 16:37

  Pomysł z llc w komandytowej jest ciekawy, ale pytanie czy już jest lub w niedługim czasie stanie się schematem ujętym w MDR’ach ?

  Dla niezorientowanych w temacie:
  https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kogo-obejmuje-obowiazkowe-raportowanie-schematow-podatkowych-mdr

  Odpowiedz

  Błażej Sarzalski 3 listopada, 2020 o 08:43

  Z pewnością stanie się on schematem podatkowym. Niemniej z samego tylko tego faktu nie wynika żadna negatywna konsekwencja podatkowa.

  Odpowiedz

  Magdalena 30 listopada, 2020 o 23:49

  Czy w sytuacji spółki komandytowej z komplementariuszem LLC i komandytariuszem sp. z o.o. mamy do czynienia z schematem podatkowym transgranicznym, jeśli udziałowiec LLC ma PL rezydencje podatkową. W istocie nie dochodzi do opodatkowania lub nie żadnego zysku poza PL. Jeśli nie jest schematem transgranicznym , to schemat PL podlega raportowaniu jeśli mamy spełnioną cechę kwalifikowanego korzystającego.

  Odpowiedz

  Błażej Sarzalski 1 grudnia, 2020 o 11:42

  Kryterium transgraniczne jest spełnione w mojej ocenie bo uzgodnienie dotyka innego państwa, nie istotne przy tym czy dochodzi do opodatkowania jakiegoś zysku poza Polską,

  Odpowiedz

  Błażej Sarzalski 24 maja, 2021 o 10:02

  Optymalizacja wtedy powoduje:
  – brak ZUS i NFZ,
  – daleko idące ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania,
  – jednokrotne opodatkowanie zysku komplementariusza.

  Ludzie wybierali sp. z o.o. sp. komandytową bo była najbezpieczniejszą formą prowadzenia działalności opartą o polskie spółki. Dawało im to naprawdę duży komfort jeżeli chodzi o indywidualną odpowiedzialność osób fizycznych.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: