Błażej Sarzalski

radca prawny

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.
[Więcej >>>]

Spółka LLC powołana do zarządzania inwestycjami

Błażej Sarzalski10 lutego 20154 komentarze

W dniu dzisiejszym otrzymałem świeżą, jak poranne bułeczki, interpretację indywidualną prawa podatkowego w przedmiocie tego jak w rozumieniu przepisów polskiego prawa należy traktować spółkę LLC powołaną do zarządzania aktywami, w przypadku gdy jest to tzw. disregarded entity (podmiot transparentny podatkowo).

Wniosek o interpretację złożyłem dla własnych potrzeb, jednak oczywiście chętnie dzielę się nim z innymi, chociaż moje stanowisko zostało uznane za nieprawidłowe (czasami warto sformułować pytania tak, aby organ interpretacyjny musiał się z nami nie zgodzić, gdyż wtedy zwykle uzyskujemy pełniejszy pogląd na sposób rozumowania organu).

Numer interpretacji to IBPBI/1/415-1368/14/KB, pewnie niedługo pojawi się ona gdzieś w internecie.

Tymczasem kilka ustępów z tejże interpretacji:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i jedynym wspólnikiem spółki prawa amerykańskiego – podmiotu transparentnego podatkowo. Spółka ta nie ma zdefiniowanego przedmiotu działalności gospodarczej i zgodnie z prawem amerykańskim może – w granicach prawa – prowadzić dowolną działalność, w dowolnym miejscu na świecie. Jak wynika z wniosku, celem założenia ww. spółki była możliwość obejmowania udziałów w spółkach kapitałowych oraz ich ewentualna okazjonalna sprzedaż, czyli w istocie zarządzanie inwestycjami Wnioskodawcy. Przy czym, jak wskazał Wnioskodawca, sprzedaż tych udziałów będzie miała wyłącznie charakter incydentalny, sporadyczny, natomiast spółka nie będzie prowadziła żadnej działalności operacyjnej; nie będzie zatrudniać pracowników na terenie Polski, świadczyć żadnych usług ani sprzedawać jakichkolwiek towarów.

(…) skoro jak wskazał sam Wnioskodawca sprzedaż udziałów będzie miała charakter incydentalny, co oznacza, że nie będzie miała charakteru ciągłego, to działalność ta nie będzie spełniać podstawowej przesłanki uznania jej za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji nie będzie mogła być także uznana za działalność gospodarczą prowadzoną przez zagraniczny zakład Wnioskodawcy. Tym samym, w opisanym zdarzeniu przyszłym zarówno przychody uzyskane ze sprzedaży przez amerykańską spółkę udziałów w spółkach kapitałowych, jak i przychody uzyskane z tytułu otrzymywania dywidend będą stanowić dla Wnioskodawcy przychody ze źródła, jakim są kapitały pieniężne.

Pytanie zostało zadane w kontekście wątpliwości, czy nie mamy do czynienia z przychodami z działalności gospodarczej.

Organ stwierdził (w pewnym uproszczeniu), że jeżeli powołujemy spółkę celem zarządzania inwestycjami to nie prowadzi ona działalności gospodarczej i w związku z tym przychód z ew. sprzedaży udziałów w spółkach polskich lub z dywidend w tych spółkach jest bezpośrednio przychodem wspólnika z kapitałów pieniężnych.

Jest to interpretacja korzystna, gdyż pozwala nam ona odroczyć moment wpłaty podatku do końca kwietnia roku podatkowego następującego po roku osiągnięcia przychodu z takich transakcji.

Przy okazji, jeżeli chcesz porozmawiać o spółkach w Delaware to zapraszam Cię do mojego nowego biura w Warszawie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (32) 764-15-80e-mail: kancelaria@opieka-prawna.eu

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marcin 9 stycznia, 2016 o 20:35

Witam,

czy podatek odroczymy również w sytuacji zrobienia LLC komandytariuszem w spółce komandytowej ?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski 11 stycznia, 2016 o 09:52

Obawiam się, że nie.

Odpowiedz

Marcin 23 marca, 2016 o 20:19

Panie Błażeju, kontynuując temat: czy jest możliwe założenie całkowicie anonimowej spółki komandytowej ? Składającej sięnp. z dwóch spółek LLC – jako komandytariusza i komplementariusza ?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski 25 marca, 2016 o 10:07

I tak, i nie 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@opieka-prawna.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: