Błażej Sarzalski

radca prawny

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.
[Więcej >>>]

Ulga IP Box jest ciekawą formą obniżenia opodatkowania polskich osób fizycznych, poprzez wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania 5% w podatku dla dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.  W połowie roku do kancelarii zgłosił się klient zainteresowany skorzystaniem z ulgi IP Box w ramach prowadzonej przez niego transparentnej podatkowo spółki LLC.

Spółka LLC z ulgą IP BOX – czy to możliwe?

Jak wspominałem w moim wpisie o tym jak opodatkowywać spółki LLC spółki tego typu domyślnie są spółkami podatkowo transparentnymi, co oznacza, że o ile nie zmieni się domyślnej reguły ich opodatkowania, przychody i koszty działalności rozlicza bezpośrednio ich właściciel, także w przypadku, gdy przedmiotowa działalność prowadzona jest przez polskiego rezydenta podatkowego.

W tym ostatnim przypadku oznacza to, że ma on zasadniczo obowiązek opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez spółkę LLC w Polsce, według polskich reguł prawa podatkowego. Co oznacza także, że istnieje możliwość zastosowania ulgi IP Box oraz rozliczania wspólnika takiej spółki w Polsce podatkiem dochodowym w wysokości 5%.

Interpretacja skarbówki LLC z IP Box możliwe

Tak też sprawę zinterpretował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w odpowiedzi na przygotowany przez naszą kancelarię wniosek o interpretację prawa podatkowego. W pisemnej interpretacji numer 0113-KDIPT2-2.4011.709.2020.1.AKR uznał, że ze względu na transparentność podatkową spółki LLC z ulgi tej skorzystać może jedyny wspólnik takiej spółki, o ile spełnione zostaną pozostałe ustawowe kryteria jej stosowania.

Spółka LLC Spółka komanandytowa nadal ma sens!

Błażej Sarzalski20 października 202026 komentarzy

Rząd zmienia zasady opodatkowania spółek komandytowych, o czym pisałem w ostatnim wpisie dotyczącym wykorzystania spółki LLC jako podmiotu transparentnego podatkowo. Ponieważ jednak taka spółka LLC z Delaware może mieć problem z otwarciem rachunku bankowego w Polsce, o ile nie otwieramy tutaj oddziału to można rozważyć także inną taktykę, która może zainteresować wszystkie osoby, które dotychczas korzystały ze spółek komandytowych. Będzie to jednak wymagało całkowitej zmiany myślenia o spółkach komandytowych i o tym, jak je dotychczas wykorzystywano.

Chodzi o zamianę ról między komandytariuszem, a komplementariuszem. Kim oni są? Komplementariusz to wspólnik zarządzający spółką komandytową i odpowiadający całym swoim majątkiem za zobowiązania takiej spółki. W klasycznym modelu optymalizacji podatków oraz odpowiedzialności komplementariuszem zostawała spółka z o.o., która miała relatywnie nieduży udział w zysku spółki komandytowej.

Drugi wspólnik, komandytariusz, nie ponosił w praktyce żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej, korzystając z dużego udziału w zysku w spółce.

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Finansów powodują, że bycie komandytariuszem staje się nieopłacalne, gdyż efektywnie dotyka go podwójne opodatkowanie, na poziomie CIT w spółce komandytowej oraz na poziomie zryczałtowanym 19% przy dystrybucji dywidendy. Inaczej jest jednak z komplementariuszem.

Zasadniczo zysk wypłacany komplementariuszowi będzie także opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Komplementariusz będzie mógł jednak pomniejszyć ten podatek dochodowy od dywidendy o część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową (według udziału w zysku spółki komandytowej).

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce oznacza to, że jako komplementariusza można wykorzystać transparentną podatkowo spółkę LLC z Delaware, której udział w zysku spółki komandytowej będzie na poziomie 90%. Zapewni to nie tylko optymalizację podatków, ale także istotną w tego typu strukturach daleko idącą optymalizację odpowiedzialności.

Na początku września gruchnęła wieść – spółki komandytowe zapłacą podatek CIT. Informacja ta jest fatalna dla wszystkich, którzy w transparentności podatkowej spółek komandytowych oraz ich mariażu ze spółką z o.o. upatrywali relatywnie optymalnego i bezpiecznego wehikułu korporacyjnego do prowadzenia biznesu na terytorium Polski.

Chociaż zmiany te jeszcze nie są pewne, a co niektórzy ściskają mocno kciuki, za rozpad koalicji rządzącej to prawnicy muszą zastanawiać się nad strukturami, które zapewnią ich klientom podobny poziom bezpieczeństwa, przy zachowaniu podatkowych benefitów płynących z tych struktur.

Czy spółka LLC w Delaware jest odpowiedzią na opodatkowanie podatkiem CIT spółki komandytowej?

Nawet uwzględniając, że podatnikami podatku CIT staną się spółki komandytowe to wdrażany projekt nie przewiduje opodatkowania podatkiem CIT spółek niemających osobowości prawnej prawa obcego. Gdyż przepisy ustawy o CIT znajdują zastosowanie tylko dla spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Problem w tym, że spółka LLC z Delaware nie jest taką spółką, ponieważ prawem właściwym do ustalenia, czy LLC jest osobą prawną będzie prawo amerykańskie stanu Delaware.

O ile więc spółka Delaware nie wybierze innego niż transparentny podatkowo systemu rozliczeń to z perspektywy federalnego amerykańskiego prawa podatkowego, jest oczywiste, że spółka nie jest uważana za korporację (Corporation). Zgodnie z obowiązującymi federalnymi przepisami podatkowymi, LLC w stanie Delaware jest neutralna z punktu widzenia amerykańskich celów podatkowych (t.j. jest sklasyfikowana jako spółka osobowa – partnership, jeżeli ma więcej niż właściciela, lub, jeśli ma tylko jednego właściciela, nie jest brana pod uwagę jako podmiot odrębny od właściciela – disregarded entity), chyba że LLC zdecyduje się na bycie sklasyfikowaną jako korporacja (Corporation).

W konsekwencji amerykańska spółka LLC nie mieści się w żadnej kategorii podatników wymienionej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Konsekwencją tego będzie rozliczanie się wspólnika na poziomie własnego podatku, nie zaś podatku spółki. W sytuacji, gdy wspólnikiem jest polski rezydent podatkowy, a spółka LLC nie ma zakładu podatkowego w Stanach to osoba fizyczna będąca wspólnikiem takiej spółki efektywnie zapłaci tylko jeden podatek – PIT właściwy dla działalności gospodarczej (19% albo według skali – zależnie od wyboru).

Jeżeli chodzi zaś o ograniczenie odpowiedzialności wspólnika <— zerknijcie tutaj.

Spółka w Delaware jest prawdopodobnie najtańszą spółką offshore, jaką możesz założyć. Koszt przygotowania dokumentacji składanej do rejestru może zamknąć się w kwocie kilkuset dolarów. I za taką kwotę można mieć zarejestrowaną spółkę LLC w stanie Delaware.

W sieci możesz znaleźć co najmniej kilka firm nastawionych na klienta polskojęzycznego, których usługi zaczynają się od kwoty w okolicach 3500 złotych. Z zastanawiających powodów jednak nie znajdziesz na ich stronach internetowych żadnych informacji o właścicielach, wspólnikach, czy konsultantach. Jeżeli zaś znajdziesz… zastanów się czy są one prawdziwe.

Nabycie wiedzy dotyczącej zastosowania spółek Delaware, zdobycie praktyki w tym zakresie, a także zapłacenie uczciwie podatków powoduje, że kwota 3500 zł jest zwyczajnie kwotą nieopłacalną dla żadnej szanującej się kancelarii prawnej w Polsce. Zamawiając usługę rejestracji spółki Delaware w polskiej kancelarii musisz liczyć się z kosztami od 6.200 zł do 9.000 zł, zależnie od wybranego pakietu lub usług dodatkowych.

W odróżnieniu od firm-krzaków możesz liczyć jednak na spotkanie z żywą osobą, która nie boi się podpisać swoim imieniem i nazwiskiem, a także na rzetelną informację dotyczącą procedury założenia spółki Delaware, opodatkowania spółki Delaware, a także dotyczące sposobów wykorzystania spółki LLC w Polsce oraz realnych rozwiązań dotyczących bankowości dla takich spółek.

Wielu z Was pyta mnie ostatnio prywatnie o różne aspekty związane z działalnością spółki Delaware, co oznacza, że czas pandemii to nie tylko czas zmniejszonych obrotów, ale też zwiększonej kreatywności i czasu, jaki możecie przeznaczyć na przemyślenie nowych możliwości biznesowych.

Dlatego, aby ułatwić Wam start w nowy biznes ze spółką Delaware w miesiącach maju i czerwcu 2020 roku rejestrujemy spółki Delaware ze zniżką z powodu pandemii COVID.

W przypadku wyboru pakietu podstawowego zniżka ta wynosi aż 1200 zł

W przypadku usług dodatkowych wynosi ona 10% wartości ofertowej usługi.

Po szczegóły zapraszam do kontaktu.