Dokumentacja

Banki coraz mniej chętne do obsługi firm Delaware

Błażej Sarzalski        29 maja 2017        Komentarze (6)

Z zasłyszeń wiem, że wiele polskich banków ma coraz mniejsze chęci na współpracę ze spółkami z Delaware. Wcale się nie dziwię, nie dość, że pojawiła się niezbyt interesująca banki ustawa FATCA (co doprowadziło w ogóle do problemów dla rezydentów amerykańskich w otwieraniu jakichkolwiek kont w Europie) to jeszcze coraz większy nacisk kładzie się na procedury […]

Agent rejestrowy powiedział, że…

Błażej Sarzalski        01 lipca 2016        Komentarze (0)

Agent rejestrowy powiedział, że spółka będąca własnością osoby zagranicznej, która nie jest rezydentem podatkowym w Stanach Zjednoczonych nie może być traktowana jako tzw. disregarded entity. Czy to prawda? Dostałem ostatnio kilka tego typu pytań na prywatną pocztę, ba, zapytałem też agenta, z którym współpracuję o to, czy istnieje taka możliwość aby osoba nie będąca rezydentem […]

LLC w Delaware raport roczny? Nie! Podatek? Tak

Błażej Sarzalski        25 lutego 2016        Komentarze (4)

Zamknięcie roku obrachunkowego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce wiąże się ze złożeniem sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez wspólników do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego. W Delaware nie ma tak uciążliwego obowiązku. Spółki LLC zarejestrowane w Delaware* nie mają obowiązku składania jakichkolwiek rocznych sprawozdań z działalności. Są one natomiast […]

Czy na otwarcie spółki LLC potrzebuję pozwolenia dewizowego?

Błażej Sarzalski        03 grudnia 2015        Komentarze (2)

Odpowiedź na pytanie zadane w temacie jest złożona… chyba tak, jednak nie Na nabywanie przez polskich rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów udziałów i akcji w spółkach mających siedzibę w krajach trzecich, a także obejmowanie udziałów i akcji w takich spółkach potrzebne jest zezwolenie dewizowe. Do grona „krajów trzecich” zaliczamy państwa niebędące […]

Co to jest apostille?

Błażej Sarzalski        01 października 2015        Komentarze (2)

Apostille, czy też apostylla to poświadczenie dokumentu mającego znaczenie prawne sporządzonego w jednym państwie (w naszym przypadku takim dokumentem jest najczęściej poświadczenie notarialne pod certificate of incumbency bądź oświadczenie o prawdziwości certificate of formation złożone przez Sekretarza Stanu), umożliwiające użycie tego dokumentu w innym państwie. Jest to dosyć odformalizowana procedura, która zastępuje tradycyjną konsularną legalizację […]